Ελληνική Υπηρεσία Διαστήματος
Εταιρεία
Αστρονομίας
Χαλκίδας
 
Όμιλος φίλων
Αστρονομίας Κω
Αστρονομικό
Σωματείο
Λεμεσού
Όμιλος Παρατηρησιακής Αστρονομίας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Φωκίδος "Αχυρόστρατα"
Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Βοιωτίας, έτος ιδρύσεως 2019
e-lessons
η αστροφωτογραφία της ημέρας
screen saver