επίσκεψη Δ.Σ. του συλλόγου στο αστερο-σχολείο Υπάτης
είσοδος Αστεροσχολείου
είσοδος Αστεροσχολείου
αίθουσα αμφιθεάτρου
αίθουσα αμφιθεάτρου
θόλος πλανηταρίου
θόλος πλανηταρίου
PlaneWave CDK 17 inch
PlaneWave CDK 17 inch
τέσσερεις σκοτεινοί και ένας σκοτεινότερος
τέσσερεις σκοτεινοί και ένας σκοτεινότερος
Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Βοιωτίας, έτος ίδρυσης 2019
e-lessons
η αστροφωτογραφία της ημέρας
screen saver